Правила користування сайтом

Перед початком користування даним ресурсом, рекомендуємо уважно ознайомитися з цим документом.

Працюючи з Сайтом та отримуючи Послуги, які надає ресурс, учасник приймає описані положення та умови, а також зобов’язується виконувати їх. У випадку, якщо ви не згодні з Угодою або окремими її пунктами, радимо припинити користування сервісом. 

1. В Документі використовуються наступні терміни і поняття:

1.1. Користувач – особа, яка має цивільну дієздатність, регульовану законодавством країни в якій вона проживає. Користувач отримує послуги Сайту.

1.2. Роботодавець – третя особа, яка розміщує на сайті повідомлення (публічні, приватні) з описом вакансій та умов роботи. Роботодавець використовує функціонал Сайту тільки для пошуку Користувачів та є не афілійованим с ресурсом.

1.3. Послуги – інформація, в тому числі повідомлення (персональні та публічні), яку Користувач отримує чи передає при користуванні Сайтом.

1.4. Політика конфіденційності – обов’язкова частина всієї Угоди. Визначає умови збору, обробки аналізу та поширення Персональної інформації. Регулює відносини двох сторін – Користувача і Сайта.

1.5. Сайт – веб-ресурс, який розміщений в мережі Інтернет та має унікальну адресу. Веб-адреса зарезервована тільки за одним ресурсом. Копіювання або дублювання адреси недопустиме. Сайт володіє всіма необхідними правами інтелектуальної власності, які необхідні при наданні Послуг Користувачеві. 

1.6. Правила Користування або Угода – документ, який визначає діяльність Сайту, регулює зміни пунктів або доповнення. Разом із Політикою конфіденційності складають Угоду між двома сторонами – Користувачем та Сайтом.


2. Описання Послуг та порядок їх надання

2.1. Угода описує порядок, умови та особливості використання Сайту, його функціоналу Користувачами. Додатково, предметом опису являються обов’язки та відповідальність двох сторін – Користувача та Сайту.

2.2. Використання функціональних можливостей Сайту являється безкоштовним. Ресурс не вимагає від Користувачів додаткової оплати послуг, комісійних зборів або інших видів платежів. Сайт залишає за собою право змінювати умови та порядок надання Послуг, а також надавати платні або додаткові Послуги.

2.3. Виходячи з описаних умов Угоди, Сайт надає наступні Послуги:

  • - створення інформаційного персонального профілю Користувача;
  • - групування, обробка оголошень;
  • - надання доступу до профілю Користувача Роботодавцям;
  • - створення бази даних Роботодавців;
  • - обробка запитів щодо інформаційних повідомлень Роботодавців;
  • - надання Користувачеві доступу до контактних даних в разі потенційної співпраці із Роботодавцем;

3. Обов’язки сторони – Користувач

3.1. Користувач зобов’язується використовувати Сайт належним, законним чином, не порушувати права інших Користувачів, Роботодавців, третіх осіб та Сайту в цілому, включаючи право на інтелектуальну власність.

3.2. Користувач зі своєї сторони зобов’язаний забезпечити безпеку власноїінформації на Сайті (не передавати третім особам).

3.3. Користувач зобов’язаний не порушувати нормальне функціонування Сайту, його цілісність і безпеку. Заборонено намагатись отримувати оригінальний код ресурсу, розміщувати шкідливий програмний код на платформі Сайту, перешкоджати проведенню обслуговування Сайту. Користувач зобов’язаний не отримувати особисту інформацію інших учасників, зберігати та обробляти її різними способами, включаючи парсинг трафіку. 

3.4. Користувач надає тільки правдиву інформацію щодо своєї персони. Категорично заборонено розповсюджувати неправдиві відомості про себе або про особу, яка не являється Користувачем. 


4. Відповідальність Сайту

4.1. Сайт відповідальний за якісне, своєчасне надання Послуг, а також за адміністрацію ресурсу. Сайт зобов’язаний проводити інформування Користувачів про зміни в умовах використання платформи або надання Послуг, передбачені в пункті 2.2 даного документу. Сповіщення відбувається шляхом електронних повідомлень.

4.2. Сайт зобов’язаний надавати виключно інформаційні послуги, які полягають в інформуванні та комунікації двох сторін – Користувача і Роботодавця. Сайт не несе відповідальності за зміст повідомлень, які Роботодавець або Користувач залишають на веб-ресурсі у вигляді персональної інформації або повідомлень. Сайт не гарантує точність розміщеної двома сторонами інформації. 

4.3. Сайт не несе відповідальності за спричинення шкоди, збитків або інших негативних наслідків, які можуть бути викликані використанням ресурсу. 

4.4. Сайт зобов’язується докладати зусилля для підтримання, покращення роботи сервісу та усунення технічних проблем платформи. При цьому, Сайт не може гарантувати повну відсутність несправностей під час активного використання ресурсу, його повну придатність для використання в установлених Угодою цілях. 


5. Права Сайту

5.1. Сайт залишає за собою право змінювати веб-ресурс на власний розсуд, без попередньої згоди з Користувачами.

5.2. Сайт може змінювати, коригувати або редагувати інформаційні повідомлення чи оголошення без попередження сторін. 

5.3. Сайт залишає за собою право на редагування, видалення або блокування матеріалів Користувача або Роботодавця за умови, якщо вони не відповідають вимогам даної Угоди, можуть завдати шкоду ресурсу або його учасникам. Додатково, вилучення інформації може проводитись на власний розсуд адміністрації, без оголошення причини. Користувач передає право (майнове) Сайту на любі фото-, відео-, текстові оголошення. 


6. Політика конфіденційності. Захист особистих даних

6.1. Сайт зобов’язується прикладати максимальні зусилля для забезпечення захисту персональної інформації, розміщеної на серверах ресурсу.

6.2. Сайт гарантує, що вся особиста інформація буде оброблятися та зберігатися згідно чинного Закону «Про захист персональних даних». Додатково, ресурс докладатиме зусиль для обробки інформації згідно умов іншого законодавства. В свою чергу, Користувачі дозволяють Сайту використовувати Персональні дані тільки в рамках даного сервісу та наданні Послуг.

6.3. Умови та порядок збирання, обробки та зберігання інформації, а також правила поводження з особистими даними, описані в Політиці Конфіденційності ресурсу. 


7. Інтелектуальна власність 

7.1. Сайт та всі його елементи охороняються діючим законодавством в сфері захисту інтелектуальної власності та майна. Всі права захищені на рівні Держави. 

7.2. Користувач розуміє та погоджується з твердженням, що всі матеріали, інформація, публікації та інші види інформації на Сайті, являються захищеними на рівні: авторського права, патентами, комерційною таємницею та іншими видами захисту. Будь-яке копіювання, відтворення та поширення даних всіх учасників без офіційного письмового дозволу Сайту заборонено. Подібні дії будуть розцінюватись. як порушення Закону.

7.3. Користувач, Роботодавець та інші особи можуть бути притягнутими до відповідальності через порушення прав інтелектуальної власності. Будь-яке використання об’єктів із Сайту в цілях, не описаних або не зазначених в даній Угоді, являється порушенням.


8. Спірні ситуації. Застосовуване право.

8.1. Люба спірна ситуація між сторонами (Користувач-Сайт) в рамках даної Угоди вирішуються через переговори. 

8.2. При неможливості вирішити спірні моменти переговорами, в тридцяти денний термін подається звернення в компетентний суд України відповідно до застосовуваного права. 

8.3. Застосовуваним правом для умов даної Угоди, правових відносин при укладенні, виконанні або припиненні її дії, являється право України. 


9. Заключення

9.1. Сайт залишає за собою право коригувати, вносити зміни в умови даної Угоди.

9.2. Нова версія Угоди набирає чинності з моменту її публікації в відповідному розділі Сайту, якщо інше не оговорено в умовах. Дата останньої редакції фіксується в полі «Дата останніх змін».

9.3. Користувач має повне право припинити дію Угоди в односторонньому порядку. Для цього особа зобов’язана припинити використання Сайту та пропоновані ним послуги.

9.4. Сайт залишає за собою право скасувати Угоду в любий момент часу. Ресурс зобов’язаний попередньо провести сповіщення Користувачів. 

9.5. При виникненні будь-яких питань, Користувач може звернутися за електронною адресою

ТОВ «Робота за кордоном від Андрія Марисюка» ЄДРПОУ: 42927728 © 2014-2019. Ліцензія №860 видана міністерством соціальної політики України. Всі права захищено.

Правила користування сайтом  |  Політика конфіденційності сайту

ЄДРПОУ: 42927728

Ліцензія №860 видана міністерством соціальної політики України. Всі права захищено. © 2014-2019.

Telegram
1
Viber
1
1